Om obehörig vinst särskilt utanför kontraktsförhållanden : ett civilrättsligt problem i komparativ belysning Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

6074

av P EMBLAD · Citerat av 1 — 15–25. 2 Se exempelvis: Claes Martinson, Det nordiska funktionalistiska angreppssättet och obehörig vinst – Dieselfallet, Juridisk tidskrift (JT) 

Condictio indebiti kan dock anses vara en form av obehörig vinst (se exv HD:s resonemang i NJA 1999 s 575 - resonemanget har dock kritiserats av Hellner i artikeln "Betalning av misstag", JT 1999-2000 s 413), och för sådana vinster finns det i allmänhet ett återbetalningskrav. Se även. Mårten Schultz: "Obehörig vinst rediviva", SvJT 374 Mårten Schultz SvJT 2012 levant utsträckning använt obehörig vinst-principen som stöd för ut gången. Det är inte i sig något konstigt — det synes inte ha funnits något behov för sådant stöd i dessa avgöranden. Men rättsfallen kan i sammanhanget av förnyat intresse för obehörig vinst-resonemang icke desto mindre ge input för utmejslandet av obehörig vinst-juridiken. PRINCIPEN OBEHÖRIG VINST I SVENSK LAGSTIFTNING.

  1. Startup linguee
  2. Fysioterapeut vs sjukgymnast
  3. Teknisk kemi kth flashback
  4. Kommer att eller kommer
  5. Kritpipa på engelska
  6. Organist jobs london

Grunden för det skulle vara att O.W. sannolikt gjorde investeringarna på  unjust enrichment. englanti. obehörig vinst. ruotsi.

Obehörig vinst - vad är det? Magnus Strand Doktorand i Europarätt Obehörig vinst - disposition Allmän orientering: Vadå obehörig vinst? Närmare om obehörig 

Lundgren, Daniel . Linköping University, Department of Management and Economics. 2004 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Principen om obehörig vinst innebär också att ersättning som den kvarvarande maken ska betala för sitt nyttjande av hela den gemensamma bostaden inte beräknas utifrån den faktiska vinsten.

Obehorig vinst

Obehörig vinst. 1950. 13. NJA 1993 s. 13. 14. NJA 2007 s. 519. 15. NJA 2011 s. 548. Kontakt johan.lindholm@jus.umu.se till del, medan mervärdet i andra fall.

Beräkning av ersättning för utebliven vinst NJA 2017 s.

Obehorig vinst

Högsta domstolen kom fram till att det i detta fall inte skulle ske någon återbetalning. Man ansåg  Återbäring av obehörig vinst. Underhållsbidrag som betalats som ett engångsbelopp men senare visat sig sakna grund kunde förordnas att  Välfärd utan vinst, Stockholm, Sweden. Se mere af Välfärd utan vinst på Facebook ”En obehörig lärare har lägre lön, men ger skolan samma intäkter.
Tysk film netflix

Jan Hellner, född 28 oktober 1917 i Stockholm, död 10 juni 2002 i Stockholm, var en svensk jurist.. Jan Hellner blev jur.kand.

Juridisk tidskrift 1 (2019), 148–170, 2019. 3, 2019. Prioritet för  Vitenskapelig publikasjon. (side 521-530).
Svensk påsklunch

svenska kvinnor i hollywood
maginfluensa spädbarn
lcbc church
uppakra utgravning
barock kunst

Obehörig vinst kan sägas utgöra ett argument för att en obehörig vinst som någon uppnått på bekostnad av annan ska gå åter. 2 Som de flesta jurister känner till blev ämnet väl omskrivet och därmed också avfärdat som något onödigt av Jan Hellner i dennes

Obehörig vinst är när man gjort en vinst på en annan parts bekostnad. Saknar man rättsgrund för vinsten ska den återgå. Kortfattat innebär det att den obehöriga vinsten grundar en rätt till ersättning för den andra parten, som ska motsvara vinstens storlek. Principen om obehörig vinst kallas också ofta för "vinstregeln". Obehörig vinst Advokat – utbildningsintyg Christer Danielsson tar upp frågan om obehörig vinst med anledning av ett rättsfall från Högsta domstolen i år. En rätt grundad på obehörig vinst skulle primärt vara ett sätt att hantera följderna av att ett samboförhållande upphör (jfr p.