Skylten heter D10. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Mer detaljerat text lyder: Från vägmärkesförordningen. Märket anger 

8265

Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. - Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

Andra anordningar (X) Anvisningsmärken (E) Förbudsmärken (C) Lokaliseringsmärken (F) Symboler (S) Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik. 595,00 SEK Art nr. D10 N EG Köp. Cirkulationsplats. Cirkulationsplats 595,00 SEK Art nr. D3 N EG Kollektivkörfält är bland annat markerade med vägmärket “Påbjudet körfält” eller ”Körbana för fordon i linjetrafik”. Det kan även finnas utsatta vägmarkeringar med texten “BUSS”.

  1. Hur snabbt går en klass 2 moped
  2. Personlig shoppare
  3. Sven snickare kök

Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linje-D11 Slut på på-bjuden bana, körfält, väg eller led D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods Anvisnings- märken E1 Motorväg E2 väg upphör E3 E4 upphör Tättbebyggt område E6 område upphör Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.. Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla. Kollektivtrafiksignaler gäller för fordon som kör i linjetrafik i eget körfält samt spårvagnar. Dessa signaler visar alltid vitt ljus.

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led D11-1 D11-2 D11-3 D11-4 D11-5 D11-6 D11-7 D11-8 . 14(32) Juli 2013 14(32) Varianter D12 Påbjuden körrikt-ning för fordon lastat med farligt gods

Cirkulationsplats. Påbjuden körbana. Slut på körfält för fordon i linjetrafik. Påbjudet körfält eller körbana för fordon i  Påbjuden gång- och cykelbana · Påbjudna gång- och cykelbanor · Påbjuden ridväg · Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp · Påbjudet körfält eller  Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Påbjudet körfält

11 feb. 2020 — Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp (D9) · D10 – Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Påbjudet körfält eller 

2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körba-nan anges det på en tilläggstavla.

Påbjudet körfält

Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.
Vad ger en tvåa på besiktningen

SFS 2018:101 Utkom från trycket den 27 februari 2018 1 Senaste lydelse 2017:923. plats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats. 1 Senaste lydelse 2018:384. SFS 2018:1561 Publicerad den 19 september 2018. 2 Märke Närmare föreskrifter SFS 2018:1561 E31 Miljözon Märket anger att bestämmelserna i Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen. SIG9.
Dan lindqvist lomma

hur mycket är 30 euro
in dubio contra reum
strangteorin
af malmö storgatan
vat identifier
länkar till husbilsförsäljare i tyskland
depression faser

2018-03-07

D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med   Påbjuden körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. (körfält får trafikeras med fordon i linjetrafik, mopeder klass II och cyklar. Parkeringsförbud gäller) D11. Art Nr. SE-920741. Lägg till.