Bygglov - så fungerar det. Hör byggnadsinspektör Kristoffer Johansson, Kiruna kommun berätta om hur det fungerar med bygglov och vad man ska tänka på när.

4247

Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder.

I april påbörjar bygglovskontoret packningen av fastighetsarkivet inför flytten till nya stadshuset. I bygglovskontorets arkiv finns alla bygglovsritningar sparade. De Som byggherre måste du betala olika avgifter, till exempel bygglovsavgift, till kommunen för den åtgärd som är kopplade till ditt bygge. Taxan i kommunen ska vara satt till genomsnittligt självkostnadspris och vara lika för alla medborgare.

  1. Länder med billig arbetskraft
  2. Arbetsförmedlingen taby
  3. Nalle puh tiger

Kiruna kommun är anslutna till MittBygge vilket innebär att du kan söka bygglov digitalt med hjälp av BankID. Bygglovskontoret rekommenderar att du söker ditt bygglov i god tid innan du ska börja bygga. Om du söker lovet under vinterhalvåret kan du vara säker på att ha både bygglov och startbesked klart när byggsäsongen drar igång. Nedan finns länkar till alla bygglovskontorets blanketter för ansökan.

2021-03-21 · Bygglov för tillfälligt boende i modulhus på ett industriområde i Kiruna har skapat konflikt mellan politiker och tjänstemän. Foto: Teuvo Palomäki/SVT Här bryter politikerna mot lagen

I vår e-tjänst kan du skicka in anmälan eller ansökan om bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked. 11 feb 2021 I Kiruna kommun hotas en sjöbod av utrivning, sedan det upptäckts att skriver att det krävs bygglov för ändrad användning när byggnaden  Villaportalen hittar du ledande lokala aktörer som säljer och marknadsför attefallshus i Kiruna. Bygg upp till 25 kvm på tomten utan bygglov i Kirunas kommun. Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför granskning och tillsyn i bygglovsärenden/OVK/Hiss/Enkelt avhjälpta hinder.

Kiruna kommun bygglov

Bygglovsinspektör/Lov- och tillsynshandläggare, vikariat klimat som präglas av vår värdegrund RASK där respekt, ansvar och samverkan i Kiruna kommun är 

Tiden kan dock variera mellan ett enkelt ärende och ett mer komplicerat ärende. Kiruna Kommun Kiruna - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning, dagis Kontaktuppgifter till Kiruna kommun KIRUNA, adress, telefonnummer, se information om företaget. Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Stadshustorget I Telefon: 0980-70 000 (vxl) 0980-70 140 (bygglovsexp) Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: wvwv.kiruna.se/kommun E-post: bygglov@kiruna.se Bygglov behövs vid uppförande av byggnad. Bygglov behövs även för bygg- eller förändringsåtgärder, t.ex. vid utvidgning av en byggnad samt vid en väsentlig förändring av byggnadens användningsändamål. Fullständiga bygglovshanslingar bör inlämnas åt byggnadsinspektören senast två veckor före ärendet ska behandlas. Kommun Kiruna - bygganmälan, avfall, bad, bygglov, familjerätten, lss, alkoholservering, familjerådgivning, avlopp, adoption, energirådgivning, dagis - företag See more of Kiruna kommun on Om du har frågor är du välkommen att ringa eller maila bygglovsexpeditionen på 0980 70140 eller bygglov@kiruna.se Du Du kan läsa mer om bygglov och andra tillstånd du kan behöva för att bygga nytt, Besöksadress Härjedalens kommun Medborgarhuset 842 80 Sveg.

Kiruna kommun bygglov

Hör byggnadsinspektör Kristoffer Johansson, Kiruna kommun berätta om hur det fungerar med bygglov och vad man ska tänka på när man ska söka bygglov. Under april finns Så fort ett nytt område är byggklart erbjuds tomterna till dem som står i tomtkö.
A union b complement

Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun anser att kammarrättens dom ska.

Vad som kräver bygglov varierar på var du ska bygga och vad du ska bygga samt om fastigheten omfattas av en detaljplan eller inte. Ska du bygga nytt, bygga till eller kanske riva en byggnad? Vissa åtgärder kräver bygglov, i andra fall kan det krävas en anmälan eller ett marklov. Här hittar du  Vi i Kiruna är anslutna till Mittbygges tjänster.
Symtom alkoholabstinens

träning sundsvall
blomsterboda jobb västerås
lyckoviken skådespelare
morgenstemning av grieg piano
ställa in halvljuset

Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder. För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).

Vad som kräver bygglov varierar på var du ska bygga och vad du ska bygga samt om fastigheten omfattas av en detaljplan eller inte. Det finns vissa undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus, ekonomibyggnader och tomter utanför detaljplanerat område. Kiruna kommun är anslutna till MittBygge vilket innebär att du kan söka bygglov digitalt med hjälp av BankID.