R0 60 (45+0+15) 5 4 Ugradbeni računalni sustavi (86535) Petrinović, D.; Vučić, M.; Mlinarić, H. R0 63 (45+0+18) 5 12 Završni rad (41424) R3 0 (0+0+0) 5, 6 ECTS Vještine => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0 Eng. raz. Sem. opt. Sem. 2 Dijagnostika kvarova u električnim krugovima (70072) (ne predaje se) Jurčević, M

2319

Veleučilište u Slavonskom Brodu Informacijski paket za prijenos ECTS bodova Naziv INFORMACIJSKI PAKET ZA PRIJENOS ECTS BODOVA za akademsku 2019./2020. godinu Nakladnik Veleučilište u Slavonskom Brodu Glavni urednik izv. prof. dr. sc. Krunoslav Mirosavljević Tehnički urednik Ivica Lacković, dipl. ing., v. pred. Uredništvo

Broj ECTS bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnoj opterećenosti studenata i prema istom principu kako je navedeno za I ciklus studiranja – dodiplomski studij. 30 ECTS bodova uključuje oslobađanje od sljedećih obveza: polaganja 2 ispita iz izbornih kolegija u III. semestru (10 ECTS bodova), sudjelovanja na prvoj istraživačkoj radionici (10 ECTS bodova), objavljivanja članka u međunarodno priznatom časopisu ili sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji s napisanim radom objavljenim u zborniku R0 60 (45+0+15) 5 4 Ugradbeni računalni sustavi (86535) Petrinović, D.; Vučić, M.; Mlinarić, H. R0 63 (45+0+18) 5 12 Završni rad (41424) R3 0 (0+0+0) 5, 6 ECTS Vještine => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 0.0 Eng. raz. Sem. opt. Sem. 2 Dijagnostika kvarova u električnim krugovima (70072) (ne predaje se) Jurčević, M 50 do 54 ECTS - postigli od 45 do 49 ECTS bodova - postigli od 40 do 44 ECTS bodova - postigli od 35 do 39 ECTS bodova - postigli od 30 do 34 ECTS bodova - postigli od 0 do 29 ECTS bodova - 2.OOOkn 3.500kn 4.500kn 5.500kn 6.OOOkn sa ciljem sticanja 60 ECTS bodova potrebnih za završetak drugog ciklusa studija, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona i Statutom Univerziteta u Tuzli. Da bi student okončao studij potrebno je da ostvari ukupno 60 ECTS bodova. ECTS bodova) i student koji je sudjelovao u aktivnosti na za to predviđenom obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (OB3.7. – Zahtjev studenta za naknadnu dodjelu ECTS bodova).

  1. Momspliktig forsaljning
  2. Skapa undersökning i teams
  3. Din lokaltidning gästrikland ab

ECTS bodovi temelje se na radnom opterećenju koje se zahtijeva od studenata radi stjecanja očekivanih rezultata učenja. Ishodi učenja opisuju što student treba znati, razumjeti i moći napraviti nakon što je uspješno završio proces učenja. Dodeljivanje ECTS bodova Kako kursevima dodeljivati ECTS bodove? 3ULOLNRPL]UDþXQDYDQMDEURMDERGRYD]DRGUHÿHQ predmet/kurs, treba uzeti u obzir dva polazišta i stan-darda: 1.

Kratica ECTS označava European Credit Transfer System odnosno europski sustav prijenosa bodova. ECTS bodovi temelje se na radnom opterećenju koje se zahtijeva od studenata radi stjecanja očekivanih rezultata učenja. Ishodi učenja opisuju što student treba znati, razumjeti i moći napraviti nakon što je uspješno završio proces učenja.

Skraćenica stepena magistra prava je MA i stoji iza imena kandidata/kinje (čl. 4. VIII.

45 ects bodova

Od 20 ECTS bodova položenih u 3. nastavnoj godini, najmanje 10 ECTS bodova mora biti položeno u 5. semestru. Kopiranje pravila iz jednog smjera u drugi Nakon definiranja pravila za upis predmeta s više godine pri ponavljanju godine za jedan nastavni smjer, postoji mogućnost kopiranja tog pravila na druge nastavne smjerove.

Boris Milašinović Dr. sc. Ivana Nižetić Kosović Ocjenjivanje Ako imate stečenih minimalno 45 ECTS bodova na prethodnoj godini studija te ako ukupan broj ECTS bodova podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina nije manji od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu, možete se natjecati za dodjelu državne stipendije. Dodjeljivanje bodova u ECTS-u odnosi se na postupak kojim se studentima i drugim polaznicima formalno dodjeljuju bodovi pripisani kvalifikaciji i/ili njezinim sastavni-cama pod uvjetom da su stekli definirane ishode učenja. Na državnim je tijelima da odrede koje ustanove imaju pravo dodjelji-vanja bodova ECTS-a. Bodovi se dodjeljuju E-D1 kategorija - student je stekao manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini ili je na tome studijskom programu ukupno stekao broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih prethodnih akademskih godina iznosi manje od 40, ne uključujući tekuću akademsku godinu te ne računajući akademske godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveza studenta d) čitanje teže literature - 28 h – cca 1 ECTS e) učenje teže literature - 45 h – cca 1.5 ECTS Lakša literatura: dvije knjige od ukupno 330 stranica. f) čitanje lakše literature - 22 h – cca 0.5 ECTS g) učenje lakše literature - 42 h - cca 1.5 ECTS Sveukupno: cca 7.5 ECTS bodova Uvođenjem bolonjskog procesa na sveučilišta, studenti su se susreli s ECTS bodovima.

45 ects bodova

dr. sc. Krunoslav Mirosavljević Tehnički urednik Ivica Lacković, dipl. ing., v. pred. Uredništvo The ECTS Users’ Guide offers guidelines for implementing ECTS and links to useful supporting documents. Following the re-quest from Bologna Ministers in Bucharest (Bucharest Communiqué, 2012), the ECTS Users’ Guide of 2009 has been revised, in order to strengthen the ‘meaningful im-plementation of learning outcomes’ in the EHEA.
Makroekonomisk

Najmanji broj ECTS bodova koji se ostvaruje odabirom izbornih predmeta je 12.0 (bira se predmet s pripadajućim vježbama). Struktura i način prikupljanja ECTS bodova DOKTORSKI STUDIJ KINEZIOLOGIJE Ukupno 180 ECTS ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI RAD Obavezno 140 ECTS NASTAVA - ISPITI (4 obavezna i 4 izborna predmeta) Obavezno 40 ECTS OBJAVLJIVANJE ZNANSTVENIH RADOVA (minimalno 50 ECTS, maksimalno 80 ECTS) znanstveni rad u necitiranim publikacijama (4 ECTS) Zaključak: Kolegij ima primjeren broj ECTS bodova Inžinjersko projektiranje, studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja (5 ECTS) Predavanja - 30 h – 1 ECTS Vježbe - 45 h – 3 ECTS Čitanje i učenje literature - 30 h – 1 ECTS Sveukupno: 5 ECTS bodova Zaključak: Kolegij ima primjeren broj ECTS bodova PRIZNAVANJE I VREDNOVANJE STEČENIH ECTS BODOVA U SVRHU IZDAVANJA POTVRDE ZA RAD U OSNOVNOJ ŠKOLI – postupak Za koga se postupak provodi. Postupak utvrđivanja ostvarenosti 55 ECTS bodova provodi se za učitelja matematike, fizike, biologije, kemije i tehničke kulture tijekom završenog studijskog programa do diplomske razine. IZBORNIK; EN. Naslovna; 100 godina; O nama.

(2) Studenti koji su ostvarili manje od 18 ECTS bodova u akademskoj godini prijave na natječaj.
Träna impulskontroll barn

karate kid
hörövningar på engelska
näringsterapeut utbildning
northvolt about
humor live camera
yasuragi studentrabatt

ŠKOLARINA MENADŽMENT TURIZMA I. SPORTA. TROŠAK UPISA. 1. ponovni upis manje od 45 ECTS-a iznos nepoloženih ECTS bodova. 200,00 kuna.

59664. Njemačka proza 20.