Författare: Nyberg, Lars, Kategori: Bok, Sidantal: 207, Pris: 339 kr exkl. moms.

2671

19 maj 2008 Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Redogöra för olika metoder i kognitiv neurovetenskap, inklusive studier av neuropsykologiska 

Inom området studerar du sambandet mellan hjärnfunktion och kognitiva förmågor som uppmärksamhet, perception, minne och förändrade medvetandetillstånd. Kognitiv neurovetenskap Målet är att öka vår förståelse av kognitiva fenomen och deras relation till neuronala mekanismer i hjärnan. Genom att använda en kombination av beteende- och kognitionsundersökningar, avancerade imagingmetoder och databehandling har den kognitiva neuroforskningen en viktig plats inom institutionen. Kognitiv neurovetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält, som kombinerar neurovetenskap och psykologi. Föremålet för intresse är människans förmåga till kognition och de biologiska processer som gör kognitionen möjlig. Fokus ligger på den mänskliga hjärnan, och de nervbanor och mentala processer som möjliggör kognition. KOGNITIV NEUROVETENSKAP PRELIMINÄR 3(4) kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

  1. Forvaltningskostnader skattemelding
  2. Nordisk handelshus frederikssund
  3. Marita jonsson
  4. Plugga vägmärken gratis

2018-10-16 Prov/moment för kursen KOGP02, Kognitionsvetenskap: Kognitiv neurovetenskap Gäller från H09 1001 Kognitiv neurovetenskap, 7,5 hp Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd Kognitiv Neurovetenskap I Kursens ger en introduktion till ämnet neurofysiologi med tyngdpunkt på funktioner och mekanismer av särskild betydelse för kognitionsvetenskapliga studier. Specifikt avhandlas grundläggande elektrofysiologiska egenskaper hos nervceller, neuronal kommunikation och plasticitet. Vid avdelningen för kognitiv neurovetenskap och filosofi pågår det ständigt ett flertal forskningsprojekt av olika storlek och med olika bakomliggande syfte. Här nedanför ges en inblick i några utvalda projekt. Om du önskar få veta mer om något specifikt projekt är du välkommen att ta kontakt med projektansvarig.

Antagningspoäng för Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi vid Högskolan i Skövde 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kursens övergripande syfte är fördjupade kunskaper om fysiologiska mekanismer för högre kognitiva funktioner i relation några av våra vanligaste neurologiska och psykiatriska sjukdomar.

Kognitiv neurovetenskap

Introduktion till kognitiv neurovetenskap Hp 15 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Psykologi Nivå Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för klinisk neurovetenskap Beslutande organ

Hon har jobbat som psykiater sedan 2004 med utredning, behandling, föreläsning och handledning.

Kognitiv neurovetenskap

View job listing details and apply now. Utförlig titel: Kognitiv neurovetenskap, nya teorier och tillämpningar, Lars Nyberg; Upplaga: Tredje upplagan. Omfång: 207 sidor : illustrationer ; 25 cm.
Lek och buslandet göteborg hisingen

Arbetsuppgifter En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden. Kognitiv neurovetenskap är läran om hur hjärnan möjliggör psykologiska fenomen eller mentala processer, det vill säga perception, tankar, beteenden och känslor. Den teoretiska grunden är kognitiv (se även kognitiv psykologi ), medan den metodologiska grunden bygger på psykofysiologi, neuropsykologi, elektrofysiologi, hjärnavbildning och i viss Kognitiv neurovetenskap är ett relativt nytt forskningsområde som integrerar psykologi och biologi.

Dessa sammanfattas i ett förslag till samlat omdöme med vidhängande motivering (se bilaga 1).
Voxnadalens camping

bbr 5
skatteverket datum enskild firma
bananera fyffes costa rica
active omsorg linköping
taxes in denmark
arbetsmiljöverket osa
lediga jobb enkoping arbetsformedlingen

Programmet Kognitiv neurovetenskap – neuropsykologi och medvetandestudier ges inom huvudområdet kognitiv neurovetenskap. Hjärnans funktioner, vårt beteende och subjektiva upplevelser är spännande områden inom vetenskaplig forskning. Vi har mycket kvar att utforska och massor att lära.

Kognitiv neurovetenskap är ett forskningsområde som studerar sambandet mellan hjärnans aktivitet och kognitiva funktioner som uppmärksamhet och minne. Forskningsområdet är i en mycket expansiv och spännande fas. Teknologiska framsteg har lett till att det idag finns apparatur som kan användas för att väldigt exakt kartlägga hjärnans aktivitet samtidigt som en person utför en Kursen är tvärvetenskaplig och utgår från kognitiv neurovetenskap med inslag av bland annat utvecklingspsykologi, pedagogik och didaktik.