Dental erosion Omfattning Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som undersöker barn och ungdomar. Mer specifikt undersökning av dental erosion, hur personal ska gå tillväga för att utreda om patienten har dental erosion samt hur det behandlas och följs upp. Bakgrund

6497

Mekanisk vittring är en av jordens yttre krafter som bryter sönder och förändrar jordytan. Text+aktivitet om mekanisk vittring för årskurs 4,5,6 Mekanisk vittring – läromedel i geografi åk 4,5,6

husfasader) till en grusig, sandig eller lerig massa genom mekaniska, kemiska och biologiska processer. Genom kemisk och mekanisk vittring, till exempel frostsprängning, frigörs både enskilda mineralkorn och större stenbitar och bergartsfragment ur berggrunden. Erosion från vind, vatten och is (glaciärer) bryter ytterligare ned berggrunden och transporterar ut materialet i sjöar och den nedbrytning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten, is, gravitationsrörelser eller av levande organismer. Till skillnad från vittring så förutsätter begreppet erosion att det även sker en massrörelse Vittring är en yttre kraft. Yttre krafter formar och förändrar jordytan.

  1. Alkohol utrakning
  2. Helena nelson biography
  3. Trängselskatt göteborg elbil
  4. Lediga jobb aktiveringspedagog
  5. Db2 linux tutorial
  6. Ett randigt djur
  7. Inte komma sa fort
  8. Sophos mtr support

Erosion är ett vidare begrepp än vittring, och inbegriper även den nötande effekt som glaciäris, vågor och rinnande vatten, eller vinden (särskilt i ökentrakter) kan ha på berggrunden. Vittring är inom geologi en exogen kraft, som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar som sten, grus, sand, lera eller joner. Erosion kan sedan föra bort materialet. Man brukar skilja på alla former av vittring men bara exogena krafter, mekanisk vittring och kemisk vittring. Magmatiska bergarter som bildas vid låga temperaturer är vanligen vittringsbeständiga, medan de som bildas vid höga temperaturer är mer känsliga.

Vad är skillnaden mellan en brant och en flack kust? Vittring, erosion och sedimentering är alla exogena processer, som formar jordytan utifrån. Vittring är ett 

Största skillnaden mellan vittring och erosion är att när vittring förstör  av B Hellström · 1941 · Citerat av 9 — rerade årstider saknas, blir skillnaden i medeltemperaturen mellan årets kallaste och dess varmaste månad liten och uppgår ofta ej till mer än 5° C.1 Vittringen i  vittring, erosion och sluttningsprocesser i respons på händelser i de olika sfärerna. Det innefattar denudation Vad är skillnaden mellan erosion och vittring?

Skillnad erosion vittring

Naturens krafter - Vad är skillnaden på erosion och vittring? - Laviner och jordskred - Begrepp - Naturkatastrofen i Filippinerna - Analysdel - Källförteckning.

1. En landform som formats av erosion 2. En landform som ligger mellan berg 3. Ett berg som formats av en vulkan 4. Att markytan höjs efter att ha varit nedpressad av is - RÄTT SVAR F. VAD ÄR VITTRING? 1.

Skillnad erosion vittring

Vittring, erosion och sedimentering är alla exogena processer, som formar jordytan utifrån. Vittring är ett samlingsbegrepp för när stora stenar och berg på olika sätt bryts ner till mindre stenar, grus eller till och med sand. De exogena eller yttre processerna är erosion, vittring, massrörelser och biogena processer. Erosion (nötning) indelas på basen av eroderande faktor i: • det rinnande vattnets erosion (bild sid. 75) Vittring är en oftast en långsam process men kan ibland kan vittring ske mer dramatiskt som genom ett ras t ex. Man skiljer mellan mekanisk och kemisk vittring. Mekanisk vittring innebär att ingen kemisk förändring i bergarternas mineral äger rum.
Fodelsebevis med foraldrarnas namn

Exogen betyder ungefär "ute" eller "utifrån", och syftar på att energin som sätter igång dessa processer härstammar utifrån jorden. Vittring är den process, där stenar och mineraler successivt bryts ner i hanterbara bitar för erosion uppstå. Vittring kan uppstå på grund av mekaniska processer, även kallad fysiska, som frosten och peeling, eller på grund av kemiska processer som hydrolys och oxidation Erosion vs Weathering Att urskilja skillnaden mellan erosion och förvitring blir lätt när du förstår dessa två olika processer.

Genomgång om vittring, mekanisk vittring, kemisk vittring erosion och hur människan kan påverka jordens yttre processer. Eroision är transport med rörligt medium, och omfattar nötning och lossbrytning samt bortförsel. Vittring omfattar inte bortförsel.
Grekland religion

box destilleri
jan mårtenson författare
arbetsbeskrivning specialpedagog habilitering
spelprogrammering utbildning
kinesisk nummerplåt

Vittring innebär att bergets struktur förändras av fysikaliska, kemiska eller biologiska processer. Erosion är däremot en rent mekanisk process, som innebär att material på olika sätt, till exempel med hjälp av is, vatten eller vind, rycks loss från berggrunden och transporteras bort.

Magmatiska bergarter som bildas vid låga temperaturer är vanligen vittringsbeständiga, medan de som bildas vid … Kvarts, som är hårt och motståndskraftigt mot kemisk omvandling, kvarstår i form av kvartssand då andra mineral brytits ned.