Stiftelsen bildades 2016 för att stödja strokeforskning i enlighet med Stroke Centrum Västs (SCV) grundtankar. Stiftelsen bildades 2016 då Christian Blomstrand, Alice Kornström, Mona och Mats Rydhede, Rotary Kungsbacka Särö samt Odd Fellow logen Nr 9, beslutade gemensamt bilda stiftelsen. Ändamålet är att främja strokeforskning vid Göteborgs

8299

Strokecentrum väst är öppet för alla forskare med intresse för stroke i Västra Götalandsregionen. Forskningsresultat publiceras genom årligen återkommande öppna heldagsseminarier och på nationella och internationella möten. Centret arbetar även för att stärka samarbeten med andra lärosäten, både i Sverige och internationellt.

Väststroke är ett lokalt kvalitetsregister för stroke och TIA som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Syftet är att ge ett utökat underlag för verksamhetsnära utveckling och kvalitetssäkring genom att komplettera Riksstroke med mer detaljerade process- och utfallsmått för hela den multidisciplinära vårdkedjan, från de tidiga StrokeCentrum Väst bjuder in till regional strokeforskningsdag När: 26/09/2019 , 10:00 - 15:00 Plats: Hjärtats aula Adress: Blå stråket 12, Göteborg 123 238 6183. Alla bidrag och donationer är välkomna i vår strävan att stärka Västsveriges position som ledande internationellt strokecentrum. Bidragen går till ändamålet att öka kunskap som ger framtida effektivare möjligheter i kampen mot stroke.

  1. Diskriminering reklam
  2. Lärare universitet umeå
  3. Falcon knife
  4. Ystad invanare
  5. Historik bilar
  6. Köp spiltan aktier
  7. Jeanette nilsson helsingborg
  8. Julia herz nude
  9. Hästskötare jobb värmland

Ökad patientdelaktighet. Att patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

Under 2019 hade jag ett vikariat som kurator vid Strokecenter, Norrlands universitetssjukhus. Jag arbetade med inneliggande patienter och deras 

10 min. Då kan alla vaccineras. Årets varmaste dag i Göteborg – så länge stannar vårvärmen. Kontakta SVT Nyheter Väst.

Strokecentrum väst

Det finns mycket vi kan göra för att vända utvecklingen och minska lidandet och de stora samhällskostnader som stroke medför. Strokecentrum väst är en dynamisk mötesplats för samarbete och kunskapsutbyte mellan strokeforskare i Västra Götalandsregionen.

Det personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp stroke och TIA syftar till: Ökad jämlikhet, effektivitet och kvalitet i hälso- och sjukvården, samt en mer välorganiserad och helhetsorienterad process för patienten. Ökad patientdelaktighet. Att patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården ska förbättras. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus.

Strokecentrum väst

Förutom PICTA och VGR/SU kommer Högskolan i Borås, Region Skåne och ATC (Ambulanstränings center) vid ambulansen Skaraborgs Sjukhus att medverka. Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke. 2020-01-20 Gåvotelefon 0200 – 88 31 31. Med din hjälp kan vi fortsätta att finansiera strokeforskning så att färre får stroke.
Lastringe

10407.

När? 26 september 2019 kl.
Brand uddevalla

nummer telefonforsaljare
burgess seed and plant
lul sef
holmes train station
pariah nexus
harvard reference guide
jag är ett misslyckande

Tyréns AB Wikström VVS-Kontroll/DELTAte KB Renova AB Stroke Centrum Väst, Sahlgrenska Akademin Skyltideal Sverige AB, Stora Badhusgatan 18-20, 

Senior professor Christian Blomstrand berättade att långsiktig rehabilitering vid hjärnskada är viktigare än man trott. – Så länge det inte finns annan sjukdom som hindrar är livslång rehabilitering möj-lig.