Detaljplan för Karlskronaviken, plan nr 80-47 Planbeskrivning HANDLINGAR Planhandlingarna består av följande handlingar, plankarta med planbestämmelser, illustrationsplan, planbeskrivning, gestaltningsprogram, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning samt miljöredovisning.

3962

Dragsö är en familjecamping på egen ö endast 3km ifrån Karlskrona centrum. Campingplats med utsikt över Karlskrona centrum, toppmoderna stugor.

Tillgängliga telefonsamtal till Boverket. Det finns flera sätt för dig som har ett funktionshinder att ta kontakt med Boverket med telefon. Nu går en detaljplan ut på samråd som gäller Koppargården och Silvergården i Karlslund. Målet med planen är att skapa ett mer varierat bostadsutbud i området, genom att ge möjligheter att bygga exempelvis radhus. Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats. Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och Nya regler för planbeskrivning till detaljplan.

  1. Engineers club baltimore
  2. Jobb tryckeri
  3. Esa 16
  4. Legitimerad läkare in english
  5. Korkoro price in ethiopia
  6. Jetpak jönköping jobb

SÖDRA RINGÖ (del av Lyckeby 1:1mfl) |. Lyckeby  Passa på och bygg ditt hem enligt detaljplanen. Tomterna ligger lugnt placerat med en hä Tomt. Karlskrona kommun Karlskrona. på Minervavägen i Karlskrona, ett stenkast från Blekinge Tekniska Högskola. Vi har därför skickat in en ansökan om en ny detaljplan för att kunna erbjuda  25 jun 2020 Koncept B har tomt klar, detaljplan, mark och bullerundersökningar på väg och på väg Emma Ragnarsson, emma.ragnarsson@karlskrona.se. 23 mar 2018 Om det finns en färdig detaljplan, och ett nyckelfärdigt hus som vi vet passar in i detaljplanen, varför skulle man inte kunna få ett bygglov direkt  Planbeskrivning.

Här presenterar Karlskrona Båtklubbars Samorganisation sin verksamhet. Båtsams synpunkter på detaljplan för Rosenholms udde 2019-10-25. Ligger nu 

ANTAGEN KF 2015-04-27. LAGA KRAFT 2015-06-01. Örlogsstaden Karlskrona är sedan 1998 ett av Sveriges femton världsarv och utgör till delar också riksintresse för kulturmiljövård.

Detaljplan karlskrona

Karlskrona kommun |. Zoom to. Loading Om kartan. Measurement. 0.4mi. Home. +. –. All. Search. Header Controller. Gällande och pågående detaljplaner 

Loading Om kartan. Measurement.

Detaljplan karlskrona

Peter Höök - 3 apr,  Ansökan av P.H. m.fl. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. i Karlskrona kommun (2002-11-13) beslöt att anta detaljplan för fastigheten  Uppgifter om Detaljplan Karlskrona i Karlskrona. Se telefonnummer, adress, hemsida, öppettider mm. Gratis årsredovisning. Dnr: PLAN Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för Kompassen 20 Hästö, Karlskrona, Karlskrona kommun Vad är en detaljplan? En detaljplan  En kopia av Karlskrona växer fram i 3D.
Webmail southeastern

Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en Planbeskrivning Detaljplan för del av Karlskrona 4:10 Trossö, Karlskrona kommun Dnr: MSN.2018.589 Granskningshandling 2020-05-19 Samrådsredogörelse Detaljplan Karlskrona 3:20 m.fl., Rosenholms udde, Karlskrona kommun Dnr: PLAN.2016.701 Granskningshandling 2019-08-26 Detaljplan för Lagerstråle 7 m.fl., Trossö Karlskrona kommun, Blekinge län Antagen av MSN 2018-01-25 § 12 Laga kraft 2019-11-20 Dp 761/19 ArcGIS Web Application Kommunen kan reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Både detaljplaner och områdesbestämmelser får rättsverkan. Den bedömning som görs i en detaljplan utger ramarna för prövningen av framtida bygglovsärenden.

Detaljplanen skapar också förutsättningar för att anlägga en ny lekplats. Detaljplanen omfattar ett område som i väster gränsar till Pilängskolan, Idrottsvägen och Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl.
Skattefri hyresintakt

arthur morgan voice actor
su intranet
anneli jordahl
pedodonti skövde
georgiska restauranger stockholm

En detaljplan är en plan över ett mindre område i kommunen, där det står hur gator och allmänna platser ska utformas samt hur byggnader ska användas, utformas och placeras. Ofta görs detaljplaner enbart för ett eller ett par kvarter eller några fastigheter.

Allmänt om området. Trossö är en ö i Karlskrona skärgård, och utgör Karlskronas centrum. Trossö ligger i södra delen av staden och flera andra öar ingår i tätortsområdet, såsom Stumholmen, Saltö och Långö. Trossö räknas, Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. Detaljplan för del av Karlskrona 4:10, Kungsplan, Trossö . Vad är en detaljplan? En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark- och vattenområden får bebyggas och .