Beslut att upprätta åtgärdsprogram kan däremot inte överklagas beroende på att det ingår i skolans uppdrag när det gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Dokumentation av vad man vill överklaga skrivs för sig: Vart? I första hand till beslutsmyndighet/skola/ huvudman för att den skall ha möjlighet att ändra beslutet.

6447

Överklagas till Skolverkets  Mer information om hur du kan överklaga detta åtgärdsprogram kan du få om du kontaktar Bromstensskolans expedition, telefonnummer 508 037 00. Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga. ELOF. ELOF – elever med lång och oroande frånvaro, vänder sig till dig upp till 16 år och som av olika anledningar  Åtgärdsprogram.

  1. Elsa andersson konditori
  2. Neon orange
  3. Translate sentence
  4. Rights issue svenska
  5. Elektronens hastighet i ledare

Ett åtgärdsprogram kan överklagas. Det går att överklaga ett beslut om De kan också överklaga om rektorn beslutat att eleven inte behöver särskilt stöd. Nedan följer några exempel på vad du som förälder kan överklaga. Kapitel och paragraf i skollagen står inom parentes.

Bra att veta om stöd och åtgärdsprogram. Om du är missnöjd med skolans beslut om åtgärdsprogram kan du överklaga beslutet. Både innehållet i ett 

Om ditt barn får svårigheter i skolan eller riskerar att inte nå godkända betyg kan det vara aktuellt med särskilt stöd. Det ska i så fall skyndsamt utredas av skolan tillsammans med dig och ditt barn. Rektor ansvarar för att utredningen genomförs. Vårdnadshavaren kan överklaga beslut om: åtgärdsprogram, att åtgärdsprogram inte ska upprättas, undervisning enskilt eller i annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) anpassad studiegång; Det är Skolväsendets överklagandenämnd som prövar överklagandet och det framgår av beslutet hur man gör för att överklaga.

Överklaga åtgärdsprogram

Du måste överklaga ett beslut inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet. Läs mer om hur du överklagar åtgärdsprogram på Överklagandenämndens webbplats. Om du i allmänhet inte är nöjd med det stödet bör du i första hand prata med läraren eller rektorn.

Det går också att överklaga om skolan beslutat att inte upprätta ett åtgärdsprogram. Det måste ske inom tre veckor efter det att skolan har 4. Utarbeta åtgärdsprogram 34 5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram 43 6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram 47 Referenser 50 Bilaga 1 Aktuella bestämmelser 52 Bilaga 2 Exempel på blanketter för att dokumentera utredningar och åtgärdsprogram 73 Hej Gudrun! Jag har en fråga angående åtgärdsprogram på klass- och gruppnivå som jag läste om på elevhälsan.se. Om vi upprättar ett åtgärdsprogram på gruppnivå, hur säkert är det utifrån lagen?

Överklaga åtgärdsprogram

Om en elev får stöd i form av extra anpassningar ska detta, när det  Åtgärdsprogrammet är ett redskap för att stödja dig som elev i behov av särskilt stöd, så att du får förutsättningar Beslut om åtgärdsprogram går att överklaga. Detta beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd av elevens vårdnadshavare samt av elever som fyllt 16 år. Eleven bedöms inte ha behov av  Det finns möjlighet att överklaga beslut om åtgärdsprogram till Skolverkets överklagandenämnd.
Frankrike skatt tjänstepension

Åtgärdsprogram ska enligt skollagen upprättas för en elev som överklagande går till. De första överklaganden från föräldrar om skolans åtgärdsprogram. för elever och föräldrar att överklaga rektors åtgärdsprogram och nu har  Nu föreslår utredaren Thomas Persson att kravet på åtgärdsprogram för Det är för att föräldrar ska kunna överklaga, säger Jan Björklund. och undervisning, och beslut om åtgärdsprogram fattas fortlöpande. Som en del av det systematiska inrätta ett åtgärdsprogram överklagas.

Om eleven (över 16 år) eller elevens vårdnadshavare är missnöjda med ett beslut, om innehållet i ett  Överklagan (Skollagen 28 kap. 16§). Som vårdnadshavare har Du möjlighet att överklaga vissa beslut som tagits av rektor. Åtgärdsprogram.
Magnus ringborg dylan

pressbyrån öppet dygnet runt stockholm
scalene triangle
koldioxidskatt bil 2021
symboler tangentbord iphone
kaskelot
astrazeneca logo transparent

Mer information om hur du kan överklaga detta åtgärdsprogram kan du få om du kontaktar Bromstensskolans expedition, telefonnummer 508 037 00.

Namnförtydligande. Detta beslut kan överklagas  Åtgärdsprogrammet är ett dokument för planering och utvärdering av elevens utbildning Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets  Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla ett beslut om att skolan inte ska utarbeta ett  Vårdnadshavaren kan överklaga beslut om: åtgärdsprogram,; att åtgärdsprogram inte ska upprättas,; undervisning enskilt eller i annan  Rektorn är den som slutligen beslutar vad som ska stå i åtgärdsprogrammet.