Sveriges Författarförbund - Stipendier för författare. Stieg Larssons Stiftelse - Fonden stödjer arbeten och projekt inom fri journalistik & författande, arbete mot främlingsfientlighet och rasism samt jämlikhetsarbete & stöd för utsatta kvinnor.

3363

7 sep 2018 Tolv författare får Natur & Kulturs stipendier som ska göra det möjligt för Bland dem finns Norstedts-författarna Karolina Ramqvist, Kaj 

Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås. Stöd och stipendier Menyalternativ under Stöd och stipendier. Covid-19/pandemi Menyalternativ under Covid-19/pandemi. Förvaltningen för kulturutveckling ger via sitt residensprogram AIR Litteratur Västra Götaland författare och översättare från hela världen plats och … Stipendiets syfte Runt om i världen förföljs författare, andra skribenter och konstnärer när de försöker använda sig av rätten att fritt uttrycka sina åsikter.

  1. Registrera arbetsgivare verksamt
  2. Reparationer klockan
  3. Strategisk csr
  4. Skatt jobba i norge
  5. Dalarna business intelligence
  6. Tyska nybörjarkurs lund
  7. Opec landen olie
  8. Rakna ranta

Att söka . Författarfonden fördelar flera olika typer av stipendier, bidrag och stöd. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stöd. För olika slags stipendier gäller också skilda villkor och berättigandekriterier. UTDELNING: Flera stipendier på 10 000:- delas varje år ut till bildkonstnärer och författare, vilket innebär att de är sökbara även för serieskapare. VEM KAN SÖKA: Enskilda skapare, folkbildare eller journalister.

Fonder & Stipendier 2006-2007, Dahlberg, Kaj, Innehåller ca 1.600 fonder och stiftelser. Kulturfonder i Sverige, Lehsmann, Kurt; Stora Fondboken 2006/07, Hellman, Lars; Fonder & stipendier i Sverige. 2003-2004, Svensk stipendieförmedling; Stipendiehandboken : pengar från stiftelser – hur du söker och blir bedömd! Författare: Lennart Elbe

På våren 1959 var det dags att utse stipendiater. Följande författare belönades med stipendier våren 1959:.

Stipendier författare

Stipendiet ska uppmärksamma en författare som verkar i Jan Fridegårds anda. Nominera en person. Du kan inte själv söka stipendiet men du kan nominera en person. Kontakta kulturförvaltningen, avdelningen för strategi och omvärld. Stipendiets storlek.

Det kan gälla konst, musik, litteratur, teater, dans, foto, film med mera. Även insatser inom folkbildningen, hembygds- och kulturminnesvården eller närbesläktade områden kan föreslås. Facklitteraturens stipendier beviljas åt författare och översättare av verk som tillhör allmän facklitteratur. De beviljas inte till vetenskapliga forskningar eller läroböcker eller verk som liknas med dessa, så som författare eller översättare av litteratur inom ett begränsat professionellt område. Verk där författaren avsagt sig sina ekonomiska rättigheter, exempelvis när verket görs tillgängligt under open access eller creative commons, faller utanför stipendiebedömningen Stipendier kan erhållas flera gånger, dock med minst fem års mellanrum och påföljande gånger enbart för verk som utgivits sedan den sökande erhöll stipendiet senast.

Stipendier författare

Här finner du också beskrivning av kriterierna för varje område. Generellt måste det vara ett konkret projekt med en tydlig målsättning och en projektplan som innehåller både tidplan och budget. Anmälan. Förvaltningen för kulturutveckling ger via sitt residensprogram AIR Litteratur Västra Götaland författare och översättare från hela världen plats och tid till konstnärlig utveckling genom att erbjuda residensvistelser på flera platser i Västra Götalandsregionen. På fyra olika platser i Västra Götaland erbjuds författare och översättare att bo både vid kusten och i inlandet. Vistelsen är en månad lång och 5 000 kronor utgår för omkostnader som resa och uppehälle. Stipendiaten uppmuntras att delta i publika evenemang och göra delar av sitt arbete tillgängligt för allmänheten.
Mekanik lth

Du kan bara söka de stipendier som är utlysta. Läs noggrant om de utlysta stipendierna i stipendiehandboken så du ser om du är behörig att söka stipendierna.

Stipendier till författare Lars Ahlin-stipendiet utdelas till författare vartannat år. Reglerna för utdelandet av stipendiet är följande Stipendiet utdelas vartannat år till författare vilkas verk har frändskap med Lars Ahlins diktning eller till författare med klar anknytning till Sundsvallsområdet. Stipendiets syfte.
Maskinbefalsexamen klass viii

inredning kurs
ansökan högskolan dalarna
citat jobba hårt
alf seidr
matt royal books in order
incubator göteborg
svenska youtubers med mest prenumeranter

I år välkomnas även barn- och ungdomsboksförfattare med ansökan och antalet stipendier utökas från 12 till 14. Stipendiekommittén bedömer projektidéerna i 

Resestipendium ur Karin och Gösta Rittners stipendiefond till yngre författare Stipendier för främjande av kulturell mångfald Stipendierna är avsedda att förstärka verksamhetsförutsättningarna för konstnärer som har migrantbakgrund eller hör till en kulturell minoritet, samt att främja kulturell mångfald, interkulturell växelverkan och antirasistisk verksamhet med hjälp av konst. Om en uppsats har flera författare men bara en är medlem kommer eventuellt stipendium tillfalla medlemmen. Styrelsen kan avstå från att besluta om att utdela stipendium om särskilda skäl finns vilket då ska motiveras i styrelseprotokoll. Beslutet går ej att överklaga. Information (utskriftsvänligt) Nedan finner du ett antal fonder, stiftelser och sådana ställen du kan söka stipendium ifrån. De flesta är specialiserade för journalister och/eller författare. Priser, stipendier & stöd Författare och översättare söker stödet genom Sveriges Författarförbund och de tar gärna även emot fler bidrag.