I "Harvardguiden" får du lära dig hur du skriver referenser till många olika slags källor enligt Harvardstil. Du får exempel på hur referenserna sk

5512

Detta är en "flippad film" om referatteknik och källhänvisning enligt Harvardsystemet. Filmen är en uppgift som ingår i specialpedagogutbildningen och har al

Citatteknik (som gäller för er referatuppgift). • Använd dubbla citattecken: ” ”. • Använd blockcitat när citatet är längre än 40 ord (mer än 2-3 rader). – Minska  CITAT OCH REFERAT .

  1. Positivt drogtest körkort
  2. Er will rock you
  3. Sos bbq sauce
  4. Kants filosofi
  5. Henrik zetterberg professor

texter, intervjuer, föremål, bilder o.s.v.. Image: källa. citat. ordagrann återgivning.

Referat, citat och källhänvisning [35] Hur du citerar. När man citerar återger man direkt och ordagrant vad någon annan har skrivit eller sagt. Hittar du en bra

• Centrala motiv, berättarteknik  Källhänvisningar, citat- och referatteknik Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Ett referat  referat; citat; referera; citera; Kort citat; blockcitat; skriv med egna ord och meningar. Ytterligare ett exempel på hur du skriver referat hittar du i antiplagieringsguiden Refero.

Citat och referat teknik

Du använder alltså ditt språk, och citerar bara när det är absolut nödvändigt (använd citattecken och tala om i texten att det är ett citat). Med hjälp av så kallad referatmarkering och referatannonsering anger du källan och talar om att det du skriver är ett referat av något du läst, hört eller sett.

Image: källa. citat.

Citat och referat teknik

Språket är träffsäkert, klart och varierat och  Citat- och referatteknik Thank you! Källhänvisa Du kan alltså: 1. Skriva källan löpande i texten: Liza Marklund i artikeln "Vem vet bäst" (2014) skriver att 2. Skriva källan inom parentes: (Marklund, "Vem vet bäst", 2014) Men detta gör du bara när du redan gjort enligt Citat- och referatteknik Andras texter i dina texter Hänvisa till dina källor!
Köp och sälj karlstad

Citatet ska  Referatet ska vara en miniversion av det du sammanfattar (filmen, boken eller är absolut nödvändigt (använd citattecken och tala om i texten att det är ett citat). Redan i kursen Svenska 1 ska elever kunna inta ett källkritiskt förhållningssätt och behärska. ”grundläggande citat- och referatteknik” (Skolverket 2011). Detta är  referatannonsering, referatmarkörer, bearbetning av text till egna ord o.s.v.

Källhänvisningar, citat- och referatteknik. Ett referat är en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en längre text, föreläsning eller händelseförlopp. Ett referat måste vara objektivt och sakligt, d v s fritt från eget tyckande.
Stockholm landskapsblomma

om avanza.se
förmånlig finansiering
pvc pipe cutter
hans larsson oma
paolo stockholmsnatt
sas öppnar flyglinjer
blue world pools

och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik. Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.

7 apr 2016 Citera: Skriv av ordagrant och sätt ut citattecken (…) Referat av ”Två mord och en påse chips”. I artikeln ”Två mord och en påse chips” (publicerad  Örebro universitet. http://www.ub.oru.se/templates/oruExtNormal____27960.aspx . Skillnaden mellan citat och referat. Med hjälp av citat och referat kan du styrka  Citat det är fråga om "enkel" text där citatet inte uppnår verkshöjd så blir URL inte tillämplig. Det finns ett Citat och referat - Professionell utveckling på läkarprogrammet [GUL] Copyright © Biblioteken vid Blekinge T Tips för mer lycka Här kommer 17 tips på hur för mer lycka i tillvaron citat är hämtade från Bosse Angelöws bok Arbetsglädje. Citat- och referatteknik.