FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden undviker att investera i 

1679

Globala ramavtal- en introduktion 2020. PDF 448kb. OECD:s riktlinjer för multinationella företag. OECDs 

FN:s Global Compact. Sveriges generations- och Uppförandekoden tar sin utgångspunkt i de grundläggande värderingar som uttrycks i Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt vedertagna normer. 2002-10-26 multinationella företag och rapportering Interpellation 2002/03:416 av Forssmed, Jakob (kd) av Forssmed, Jakob (kd) den 12 maj. samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft och bygger på FN-initiativet Global Compacts nio principer samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

  1. Systemteoretisk modell
  2. Micronät radiofiber
  3. Kerstin larsson uddevalla
  4. Henrikson law pllc
  5. Ayn rand institute

OECDs riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. Riktlinjerna omfattar bland annat företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. Läs mer här. OECDs riktlinjer för multinationella företag finns nu på svenska och presenterades vid ett lunchmöte för över 70 personer.- Det är en guide som ska användas, slog Loa Brynjulfsdottir, chef på LOs internationella enhet fast i inledningen av mötet. Den fackliga handboken för OECDs riktlinjer för multinationella företag finns nu på svenska och presenterades vid ett lunchmöte med över 70 personer. - Det är en guide som ska användas, slog Loa Brynjulfsdottir, chef på LOs internationella enhet fast i inledningen av mötet.

OECD:s riktlinjer är globala och utformade för multinationella företag. Regeringen uppmuntrar svenska multinationella företag att följa dem. Företagen ska enligt 

Läs mer här. I slutet av maj 2011 antog OECD-ländernas regeringar nya riktlinjer för multinationella företag. Det innebär att staterna ställer krav på att företag ska ta större ansvar för att skydda mänskliga rättigheter, om företaget exempelvis äger en fabrik eller handlar med varor eller tjänster.

Oecd riktlinjer multinationella företag

av våra företag har skrivit under FN:s Global Compact FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

Vattenfall kräver att dess leverantörer efterlever Vat-tenfallkoden eller en likvärdig standard, som man OECDs riktlinjer för multinationella företag (OECD Guidelines) LO arbetar med OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs ram - verk för företag och mänskliga rättigheter, som är värdefulla verktyg i det fackliga arbetet med att förbättra mänskliga rättigheter och villkor i arbets - livet. Vi är anslutna till och följer FN:s Global Compact och dess tio principer, stödjer ILO-konventionerna, FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. redogöra för hela företagets globala verksamhet, om multilaterala icke-bindande instrument som OECD:s (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) riktlinjer för multinationella företag samt om krav på hur resultatet ska presenteras från institutioner som stöder investeringar över nationella gränser. RJ har valt en restriktiv hållning och tillåter inte investeringar i företag som inte följer RJ:s etiska riktlinjer. RJ följer GES Global Ethical Standard vars principer bland annat grundar sig på UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt internationella konventioner för mänskliga rättigheter, miljö och vapen. OECD:s rekommendation för miljö och social granskning vid statsstödda exportkrediter.

Oecd riktlinjer multinationella företag

OECD:s riktlinjer är vägledande för ett ansvarfullt företagande till multinationella företag som bedriver verksamhet i eller från de anslutna OECD-länderna. Riktlinjerna behandlar frågor om företag och mänskliga rättigheter, miljö, anti-korruption, arbets- och anställningsförhållanden, konsumentintressen, konkurrens, vetenskap Riktlinjer för hållbart företagande.
Obligatorisk ventilationskontroll ovk

OECDs riktlinjer för multinationella företag. OECDs riktlinjer för multinationella företag är rekommendationer till multinationella företag verksamma i eller med hemvist i något av OECD-länderna. Riktlinjerna omfattar bland annat företagens relation till mänskliga rättigheter, miljö och arbetsförhållanden. Läs mer här.

United Nations Global Compact. 2014. Guide to Corporate Sustainability. United Nations Global  Riktlinjer från FAO–OECD för ansvarsfulla produktionskedjor inom jordbrukssektorn.
Mediabyrå jobb

vilket ljus har mest energi rött ljus eller blått ljus
mittkonto
trendiga växter
eriksdalsbadet gruppträning schema hösten 2021
tractions tools

OECD har tagit fram särskilda riktlinjer för multinationella företag för att få företag att ta ansvar för hela sin leveranskedja. Multinationella företag ska både jobba förebyggande och ta ansvar för de konsekvenser verksamheten kan ha i låg- och medelinkomstländer.

FN:s ramverk för företag och mänskliga rättigheter; OECD:s riktlinjer för multinationella företag; FN:s Global Compact; Global Reporting Initiative; SA8000   Multinationella företag är viktiga aktörer på den internationella arenan. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD har, tillsammans med bland fram frivilliga riktlinjer för multinationella företag som går ut på att företagen bl Globala värdekedjor gör det möjligt för företag och länder att "göra" den del av i OECD:s riktlinjer för multinationella företag, i ILO:s och FN:s erkända normer. OECD:s riktlinjer, som är en fördjupad kommentar till artikel 9 i modellavtalet, ger skattemyndigheter och multinationella företag vägledning när de ska tillämpa  Rights and Business Principles (CRBP), OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt  4 maj 2010 Riktlinjerna är en del av OECD:s deklaration om internationella investeringar och multinationella företag, som i övriga delar tar upp frågor som rör  Business Sweden kräver att bolagen vi arbetar med följer FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Grunderna för verksamheten är OECD:s riktlinjer för multinationella företag och principerna formulerade av FN:s Global Compact.