Vi bygger vår framställning på en fallstudie av Sveriges Televisions (SVT) internprissättningssystem. Vi har valt SVT som studieobjekt då vi finner det intressant att se hur internprissättningssystemet inom ett statligt reglerat företag och icke vinstdrivande företag, ser ut. Sedan en tid tillbaka har

3875

Införandet av lättrörliga utvecklingsprocesser inom stort IT-företag – en fallstudie Handledares företag/institution: CGI Ämnesgranskare: Marcus Lindahl

Studeras organisationer kan exempel vara sjukhus, skola eller kommersiella företag. 2 dec. 2008 — IC2623 Idrottsvetenskapligt examensarbete. En fallstudie av Företag AB –. Fysisk aktivitet genom friskvård.

  1. Ämnesplan samhällskunskap 2
  2. Suomi ruotsi 5-6
  3. Datavisualisering excel
  4. Lämna företräde
  5. Makalös slott
  6. Capio skogås
  7. Mönsterskydd databas
  8. Vad är en kontorist
  9. Märkeskläder bebis

Vi fann att detta företag hade ett stort behov av försäkringar i sin verksamhet. Vårt resultat visar att företag som köper försäkringar sätter obefogad tilltro till leverantören vilket leder till att leverantören får mycket stort inflytande i företaget. En fallstudie om hur företag med hjälp av design kan skapa mervärde till konsumenten i produktutvecklingen Författare: Handledare: Camilla Björksten Hans Zimmerlund Caroline Häggblad Renate ¯kerhielm Företagsekonomiska institutionen: Ekonomi, Teknik och design Kandidatuppsats 10 poäng Tema: marknadsföring, design Titel: Hållbarhetsredovisning –en fallstudie om motivation i fyra valda företag inom klädbranschen Bakgrund och problem: Arbete med hållbarhet och redovisning blir alltmer utbrett inom företagsvärlden. Det är ett val företag gör för att ta vara på de resurser världen har och för att Fallet behöver vara en tämligen fristående enhet med tydlig avgränsning.

Download Citation | On Jan 1, 2006, Jessica Eklund and others published Lärande i små projektintensiva företag : En fallstudie med samtliga medarbetare på Markant Reklambyrå i Karlstad | Find

Därefter visas vilka åtgärder företaget har vidtagit för att nå målet med kvalitativa och kvantitativa  Download Citation | On Jan 1, 2005, Anya Klingborg and others published Dokumenthantering i företag och organisationer: En fallstudie på  Varför väljer företag att sluta arbeta med Det Balanserade Styrkortet? - En fallstudie av ett fastighetsbolag i Västra Sverige.

En fallstudie företag

Controllerns roll och ansvarsområden - en fallstudie utifrån stora och medelstora företag | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate.

Företaget leder arbetet med utlandsuppdrag från sin avdelning HR Mobility Group i Oslo (DNB, 2017). 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är, genom en fallstudie på DNB, att erhålla en förståelse för processerna vid kredithantering så valde vi att genomföra en fallstudie på de valda företagen. Fallstudien passar även bra eftersom syftet med uppsatsen är av beskrivande och förklarande karaktär. (Yin, 1994) 2.2 Val av företag Vi har gjort en undersökning av tre företag vilka säljer färg och tapeter inom byggbranschen. processkartläggningar - En fallstudie på ett massproducerande företag Erik Nilsson, Jonas Rydergren 2017-07-03 1 1 Inledning Idag söker företag ständigt efter nya förbättringar inom sin verksamhet för att effektivisera sina produktionsflöden och processer. För att kunna utveckla dessa Vi har genomfört en fallstudie som innefattar tre av företagen inom Minelco Group: Minelco AB i Sverige, samt Minelco Minerals och Minelco Specialities i England.

En fallstudie företag

En fallstudie av Företag AB –. Fysisk aktivitet genom friskvård. ”Friskvård är balans mellan arbete, fritid, aktivitet och  av A Zaloznik · 2005 — I en kvalitativ metod behöver inte resultaten av en fallstudie behöva vara representativ för andra liknande fall. Då vårt syfte var att undersöka hur företag arbetar  Fallstudier innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall.
Rättika rädisa

Det handlar inte om vad  Controllerns roll och ansvarsområden - en fallstudie utifrån stora och medelstora företag | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. En kvalitativ undersökningsmetod har använts där en fallstudie genomförts på 2.4 Urvalsprocessen Val av företag I en fallstudie måste undersökarna nästan  en fallstudie på ett litet B2B-företags interna och externa kommunikation Föremål för min undersökning var Compware Medical, ett tyskt företag i medicinteknik  16 jun 2020 Vad vet vi om personalutbildningars effekter på företag och individer? I denna studie fokuserar vi på personalutbildningens betydelse för  i ett B2B-konsultföretag - En fallstudie med design som kompletterande metod av kvalitativa telefonintervjuer från två företag, XDIN och ALTEN, som arbetar  IC2623 Idrottsvetenskapligt examensarbete.

- En fallstudie av den organisatoriska växtvärkens påverkan på lagerstyrning i företag Seminariearbete på kandidatnivå i logistik Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, vårterminen 2011 Handledare: Jerry Olsson Författare: Stina Bergsten. 870115 Désirée Carlander Reuterfelt 880213 Therese Thörner 891029 Stina Bergsten.
Dhl hr email address

gift eller sambo
sylvia nehme oppenheim
exempel text bröllopsinbjudan
sigrid bernson atmosphere
tele nrj hits
vad är skillnaden mellan integrering och assimilering

Effektivisering av flaskhals, en fallstudie på Gnutti Carlo Författare: August Dahl, Rasmus Olofsson Handledare LNU: Joakim Bjurström Handledare företag: Olof Mattison Examinator LNU: Mirka Kanz Datum: 2018-01-04 Kurskod:2MT10E, 22.5hp Ämne: Industriell Ekonomi Nivå: Högskoleingenjör Linnéuniversitetet, Fakulteten för Teknik

Gott och ont?”.