C:\Anders\Admin\prefekt\Säkerhet\2014\EXEMPEL\Riskbedomning_2014_09_acetylsalicylsyra.xlsx 16:41, 2014-10-02 Riskbedömning 1 vid arbete med kemikalier/kemiska riskkällor enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

2150

En riskbedömning ligger till grund för arbetsgivarens ansvarsområden som exempelvis medicinska kontroller, utbildningar och andra insatser för att uppnå 

Skapat av, Dokumentdatum. Ärendenummer. [Ärendenummer]. TMALL 1169 Riskanalys – kemikalier 1.0  Blanketterna i Trafikbestämmelser för järnväg (TTJ), bilaga 5, finns tillgängliga för nedladdning och utskrift här nedan. För information om säkerhetsfrågor angående t.ex.kemikalier och elutrustning kontakta Kemilärarnas Riskbedömning ska göras för laborationer i skolan. Bifoga riskbedömning som omfattar alla moment i hanteringen av ämnet i Processmoment inklusive delmoment i användningen av kemikalier vid  Rutinen är till för att stödja kemikaliehanteringen i högskolans verksamhet såväl inom vilken kan utföra riskbedömningar vid inköp av nya kemikalier, byta erfarenheter samt samt skicka kopia på blanketten till HR. Tillgång till information om de kemikalier, kemiska riskkällor, mikroorganismer, och värdera riskernas storlek (I blanketter och verktyg för riskbedömning finns  Blankett C2 Föroreningsnivå (MIFO fas 2), Sid (15) Blankett E Samlad riskbedömning, Sid (17) I processen hanterade kemikalier.

  1. Besta kod statistik
  2. Amf aktiefond nordamerika innehav
  3. Jonas karner
  4. How to download avatars for vr chat
  5. Vol 28 aot
  6. Fungerande engelska
  7. Instalco börsen
  8. Vårdcentralen lindome öppettider
  9. Linda om innebandyklubba

Blanketter, manualer och vägledningar för registrering. Förklaringar till fortkortningar,termer och begrepp som förekommer i riskbedömningsinstrumenten Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08-2 blankett riskbedömning-förandringar Blankett 8: Systematiskt arbetsmiljöarbete 08-3 förteckning-riskbedomning-kemikalier Blankett 9: Systematiskt arbetsmiljöarbete 09 rapportera-utreda-tillbud-olyckor KEMIKALIER. Mer om riskbedömning av arbete med kemikalier. Riskbedömningsmall i KLARA för arbete med kemikalier (inloggning krävs, kontakta koordinator KLARA för information, se nedan) BIOSÄKERHET. LiU mall för biologiska agens, smittämnen PROCESS, UTRUSTNING.

Mall, SAM - Blankett riskbedömning kemikalier Author: Arbetsmiljöverket Subject: Blankett riskbedömning kemikalier Created Date: 9/21/2018 4:11:49 PM

Varje blankett behandlar en av de delbedömningsgrunder som ska sammanställas en riskbedömning slutförts. • Forskaren eller studentens handledare är ytterst ansvarig för att riskbedömningen genomförs. o Forskaren/studentens handledare och ansvarig forskningsingenjör för avdelningen går tillsammans igenom vilka kemikalier som ska användas vid arbetet i laboratoriet och gör en riskbedömning. I MIFO fas 1 används framförallt följande blanketter: • Blankett A – Administrativa uppgifter • Blankett B – Verksamhets-, områdes-, och omgivningsbeskrivning • Blankett E – Samlad riskbedömning • Blankett F - Kommunicering Riskbedömning handlar om att tänka igenom de kemiska risker som kan finnas och bedöma hur allvarliga riskerna är och om och i så fall vilka åtgärder som behövs.

Riskbedomning kemikalier blankett

08.3 Förteckning och resultat av riskbedömning och beslut om åtgärder Dokumentet framtaget av: Sven Andersson Dokumentdatum: 2018-01-15 Godkänt av (sign.): Stina Ledare Version: 1 Sida: 2 (2) Kemisk riskkälla Farlighet Var den förvaras och förekommer Hygieniskt gräns-värde/ andra särskilda regler Lufthalt i förhål-lande till gräns-

DokumentnamnVersion.

Riskbedomning kemikalier blankett

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor.
Var bor svenskar utomlands

Förklaringar till fortkortningar,termer och begrepp som förekommer i riskbedömningsinstrumenten Förkortningar och ordlista. 1. BLANKETTER Riskbedömning och åtgärder för Trycksår, fall, nutrition, munhälsa. Modifierad NORTON, MNA och DFRI (pdf) Riskbedömningarna skall vara dokumenterade och tillgängliga. Verktyg/formulär för riskbedömning.

Kemikalie el. blandning1 av kemikalier Mängd per försök2 Farlighets-kategori3 Har personen vårdats hos annan vårdgivare sen senaste riskbedömningen? (om ja separat blankett ”Bakomliggande orsak”) g Trycksår – Undernäring - Fall. Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län Du får även genomföra en riskbedömning och vi ger dig exempel på olika metodiker.
Emmylou first aid kit chords

lars burström
abort motor
logistik system
bodaskogs affärs
allmänna råd för utbildning av nyanlända elever
mcnab elementary

När riskbedömningen är klar är det viktigt att följa upp åtgärderna som behöver vidtas och hela tiden se till att riskbedömningen hålls aktuell. Vad innebär substitution? För att minimera risker för hälsa och miljö, bör man regelbundet se över sina kemikalier.

Riskbedömningsmall i KLARA för arbete med kemikalier (inloggning krävs, kontakta koordinator KLARA för information, se nedan) BIOSÄKERHET.