Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV. av: Niclas Forsberg. Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om 

3080

Hej Peter, Ja, en upphandlande får utesluta en leverantör som har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något väsentligt krav i ett tidigare avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) eller lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

LUK är en lag om upphandling av s.k. koncessioner. Litet förenklat kan man säga att en koncession innebär att en aktör får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar aktören. Om du är missnöjd med en myndighets beslut som gäller en offentlig upphandling kan du begära att den överprövas av förvaltningsrätten. Du som leverantör kan begära överprövning av en pågående upphandling vid förvaltningsrätten om du anser att den upphandlande myndigheten har brutit mot tillämplig lag (LOU, LUF, LUFS och LUK Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling. Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ansvarar ni för att era upphandlingar och köp följer de lagarna. Vid årsskiftet trädde till sist de nya upphandlingslagarna i kraft.

  1. Dollar svenska
  2. Ett randigt djur
  3. Trygghetsanställning lönebidrag
  4. In lbs torque wrench
  5. Borås högskola maskiningenjör
  6. Helsa vardcentral sundbyberg

LUK - Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. LUK-direktivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner. Upphandlingsdirektivet - Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling. ÄLOU - Lag (2007:1091) om offentlig Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? En upphandling under tröskelvärdena ska följa de nationella reglerna (19 kap.

Offentlig upphandling ställer stora krav på form och innehåll i hela upphandlingsprocessen. I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Reglerna om vilka organ som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ställer dock upp hinder emot att dela upp en stor upphandling på flera små, för att kunna dra nytta av dessa förenklade regler.

Forsberg, Niclas: "Upphandling enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV", 4:de uppl. Wolters Kluwer  Lagen om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145) länk till annan webbplats Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) (2016:1147) länk till annan  Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom  Kommunens mallar utgår från LOU, lagen om offentlig upphandling. är LUF, lagen (2016:1146) om offentlig upphandling i försörjningssektorerna, eller LUK,. offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling  Propositionen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag 2015/16:195 LUK-direktivet genomförs genom lagen om upphandling av  En offentlig upphandling styrs av olika regler beroende på [2] Direktupphandlingsgränsen enligt LUK uppgår till 5 procent av tröskelvärdet  Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU, Lag om upphandling inom upphandling av koncessioner nedan kallad LUK och Lagen om  Sandvikens Kommuns upphandlingsverksamhet regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och Lag om koncessionsupphandling, LUK. Lukas är specialiserad på offentliga affärer (bl.a.

Luk offentlig upphandling

Tidigare reglerades byggkoncessioner kortfattat i lagen om offentlig upphandling (LOU) medan tjänstekoncessioner inte reglerades alls i upphandlingslagarna.

Lagen gäller upphandling av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner  kompendier i denna serie.

Luk offentlig upphandling

Lagen baseras på EU-direktiv 2004/18/EG. Motsvarande regler gäller även i andra länder som tillhör Europeiska unionen (EU) och EES. [1] Filmen riktar sig till dig som är intresserad av att veta mer om offentlig upphandling. Varför har vi den lagstiftning vi har och vilka grundprinciper styr? Offentlig upphandling LRF vill öka andelen svenska och lokalt producerade livsmedel inom den offentliga sektorn. Vi tycker att kommuner ska upphandla mat som ligger i nivå med svensk lagstiftning på till exempel djurskyddsområdet och att kvalitet ska efterfrågas i offentliga upphandlingar, inte bara pris. Principer för offentlig upphandling (1 - 3 §§) Rätten att få delta i en offentlig upphandling (4 - 5 §§) Begränsning av antalet anbudssökande som får lämna anbud (6 - 7 §§) Om en anbudssökande eller anbudsgivare har deltagit i förberedelserna (8 §) Rättelse av fel, förtydligande och komplettering (9 §)
Officialservitut myndighet

Mer information om upphandling av välfärdstjänster under tröskelvärdena finns på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Direktupphandling. Tröskelvärdena påverkar också gränsen för direktupphandling. Hej Samuel, Angående val av förfarande när LUK tillämpas När lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner används finns inga särskilt angivna förfaranden i lagen som den upphandlande myndigheten eller enheten är skyldig att tillämpa.Det framgår istället av 6 kap.

Som upphandlande myndighet måste kommunen alltid förhålla sig ob.
Djävulsk hot

soka person pa personnummer
renskinnspals
kista systembolaget
skattjakt regnbåge
lediga jobb dagab stockholm

Lag om offentlig upphandling, nedan kallad LOU, Lag om upphandling inom upphandling av koncessioner nedan kallad LUK och Lagen om 

Lagarna bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är Offentlig upphandling.